A SPIRITUÁLIS FEJLŐDÉS LEGFŐBB AKADÁLYA

Mindannyian spirituális fejlődésre törekszünk, azonban sokszor érezzük azt, hogy egyes helyzetek vagy emberek szemben állnak ezzel a törekvésünkkel. Nagyon sok minden akadályozhat bennünket a spirituális utunkon való haladásunkban.

Sokan közülünk a rossz karmájában találja meg a spirituális fejlődésének legfőbb akadályát. Rossz helyre, rossz körülmények közzé születtünk és először ezekkel a körülményekkel kell foglalkoznunk és csak azután gondolhatunk a spirituális fejlődésünkre.

Vajon valóban így van ez?

Ha válaszolni akarunk erre a kérdésre, akkor legelőször az elménk egyik leghatékonyabb védekező mechanizmusával kell foglalkoznunk, a bűnbakképzéssel.  Ennek a lényege az, hogy ha az életünkben nehézségekkel találjuk szemben magunkat, akkor hajlamosak vagyunk a nehézségek okozóját saját magunkon kívül keresni. Ezzel a felelősséget megpróbáljuk áthárítani vagy a külső körülményekre, vagy pedig konkrét személyekre, amelyek, vagy akik a nehézségeink okozói lehetnek.

Ha úgy gondoljuk, hogy a rossz karmánk akadályoz bennünket a spirituális fejlődésünkben és ezt el is hisszük, akkor megkönnyebbülünk, mert nem mi tehetünk arról, hogy így alakultak a dolgok.

A jó szándék meg volt bennünk, de sajnos a rossz körülmények megakadályoztak bennünket abban, hogy azt valóra is váltsuk. Így aztán várunk egy kedvezőbb alkalomra és addig is hajlamosak vagyunk az áldozat szerepében tetszelegni.

Ez a hozzáállásunk logikusnak tűnik, de mégsem az. Ugyanis bármi is történik velünk az életben, bármilyen nehézséggel is kerülünk szembe, az a legtöbb esetben a mi előzetes cselekedeteink, vagy választásunk eredményeként jött létre.

Bármi is történik velünk a jelen pillanatban, azt öntudatlanul mi magunk idéztük elő, mi vetettük el azokat a magokat, amelyekből kisarjaztak mostani nehézségeink. Nem a körülmények áldozatai vagyunk, hanem pont mi hozzuk létre és működtetjük azt a rossz karmát, amelyre eddig panaszkodtunk és amelyre átháríthattuk a felelősséget.

Ezen a hozzáállásunkon kell változtatnunk, hogy megtörjük ezt az ördögi kört.

A hozzáállásunk pedig csak akkor változik meg, ha ráébredünk arra, hogy rajtunk kívül senki sincs itt, akire a felelősséget átháríthatnánk. Fel kell hagynunk tehát a kifogások keresésével, nekünk kell vállalni a felelősséget a tetteinkért, a spirituális fejlődésünkért.

Rajtunk kívül senki sem áll a spirituális fejlődésünk útjában, mi torlaszoljuk el azt eddigi hozzáállásunkkal.

Az igazság az, hogy már most szabadok vagyunk a rossz karmánktól.

A szabadság pedig azt jelenti, hogy most, a jelen pillanatban tudatosan cselekszünk és tesszük meg azt, amit a jelen helyzet követel meg tőlünk. Ahhoz persze, hogy meg tudjuk ezt tenni, meg kell magunkat adni az adott helyzetnek, adott körülménynek.

Ez a tudatos megadás pedig azt jelenti, hogy nem állunk ellent az adott helyzetnek, nem menekülünk el előle, hanem belsőleg összhangba hozzuk magunkat azzal, ami van.

Az adott helyzettel való belső összhangba kerülésünk pedig azt jelenti, hogy teljesen elfogadjuk azt. A helyzet által teremtett körülmények elfogadásához pedig éberré kell válnunk, jelen kell lennünk az adott helyzetben.

Így tudatosan megnyílva látjuk át azt, hogy az adott helyzet milyen tettet követel meg tőlünk. Bármi, amit aztán ezzel a teljes éberséggel teszünk, az már nem lesz semmiféle rossz karma okozója, mert szinkronban van az adott helyzet lehetőségeivel és követelményeivel.

Ha pedig az éberségünk hiánya miatt valamit rosszul teszünk, akkor vállalnunk kell érte a felelősséget. A felelősség vállalása pedig azt jelenti, hogy elfogadjuk a körülményeket, így éberré válunk az adott helyzetre és megtaláljuk a helyes cselekedetek útját. Így áramlik valódi intelligencia a tetteinkbe, így válik a jelen pillanat a tanítónkká a spirituális utunkon.

Részlet Frank M. Wanderer: Csendes forradalom. A Tudat evolúciója című könyvéből

Frank M. Wanderer magyarul is olvasható könyvei.
A KÖNYVEK KÖNYVESBOLTI FORGALOMBA NEM KERÜLNEK, ITT RENDELHETŐK MEG: HTTP://FMCF.KERY.ORG/

A szerzőről

Frank M. Wanderer Ph.D. főiskolai tanár, transzperszonális pszichológus, tudatkutató.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s