Tanulj meg élni az Élet áramlatában

Az életünk mindennapjaiban dolgozunk, gyermekeket nevelünk, szórakozunk, kapcsolatokat építünk és ápolunk, tehát éljük a hétköznapi életünket. Kérdés azonban, hogy eközben éberek vagyunk-e, az Élet áramlatában élünk, vagy csak automatikusan, gépiesen végezzük el ezeket a tevékenységeket.

Mindennapi tevékenységeink végzése során a legtöbbször figyelmetlenek vagyunk, ami azt jelenti, hogy figyelmünk nagy részét leköti a gondolatainkkal, a múlt eseményeivel, a jövő terveivel, vagy saját személyünkkel való állandó foglalkozás. Így a pszichológiai idő kiszorítja életünkből a jelen pillanatot, vagy alárendeli azt a múltnak vagy a jövőnek.

Ezért a mindennapi tevékenységünk túlnyomó részét szinte gépiesen végezzük. Figyelmünk csak akkor élénkül meg kissé, amikor olyan dologgal foglalkozunk, vagy olyan személlyel találkozunk, amit vagy akit szeretünk, érdekesnek találunk, vagy valamilyen módon hasznunkra lehet, vagy ellenkezőleg, valamilyen kárt okozhat nekünk.

Ezeken a helyzeteken kívül nagyon ritkán vagyunk éberek, ritkán vagyunk jelen az életünkben,

Ébernek lenni , az Élet áramlatában élni azt jelenti, hogy teljesen tudatosak vagyunk a jelen pillanatban. Bármit teszünk is, azt teljes tudatossággal tesszük, minden figyelmünkkel az éppen végzett tevékenységünkre összpontosítunk.

Ha tudatában vagyunk annak a ténynek, hogy csak az Itt és a Most létezik, akkor ezt a tudatállapotot gyakran mély csend és nyugalom jellemzi . Életünk során mindannyian többször is megtapasztalhattuk már ezt a csodálatos tudatállapotot.

A hétköznapi tudatosság szürke fátylán néha, bizonyos pillanatokban megnyílik egy-egy rés. Ahhoz kicsi, hogy átjussunk rajta, de arra elég, hogy kapjunk egy bepillantást a falon túli valóságba.

Ezek a pillanatok ritkán adódnak egy ember életében, de mindenki számára elérhetőek, aki tud róluk és odafigyel rájuk. Azonban a hétköznapi életünk játékai annyira lekötik a figyelmünket, hogy még csak észre sem vesszük az ezekben a pillanatokban előttünk feltáruló lehetőséget.

Mindenkivel előfordult már az élete során néhányszor, hogy egy adott pillanat varázsa alá került. Megigézte egy szép táj, egy naplemente látványába, belefeledkezett egy gyönyörű műalkotásba, vagy egy zenei ritmus ragadta magával. Az is előfordulhatott, hogy csak egyszerűen elfeledkezett magáról és önfeledten belemerült a csendbe.

Ezekben a pillanatoknak az a közös vonása, hogy ekkor megszűnik az elme működése, abbamarad a gondolatok őrült száguldása. Eltűnik az ego, megáll a személyes történet mesélése és megszakad a megszokott identitásunk fonala. Csak a pillanat varázsa marad meg.

Mi adja ennek a pillanatnak a varázsát, miben rejlik a titka?

Abban, hogy a gondolatok eltűnésével egy időben eltűnnek a problémáink, a konfliktusaink is és elfelejtjük minden szenvedésünk. Mintegy kilépünk a pszichológiai időből, nem rágódunk tovább a múlt sérelmein és nem tervezzük tovább a jövőnket, nem építgetjük a jövőbeli identitásunkat.

Éberek vagyunk, csak a jelen pillanat létezik számunkra, a Tudat csendje és a Lét öröme hatja át lényünket és magával ragad az Élet áramlata.

Sajnos ezek a pillanatok életünkben csak rövid ideig tartanak, mert nagyon hamar megjelenik az elme és hatáskörébe vonja az élményt azzal, hogy beskatulyázza és nevet ad neki. „Á igen, milyen gyönyörű ez a naplemente” és újra beindul a gondolkodás ördögszekere „Erről a múlt nyár jut az eszembe, amikor…”.

Így az éber figyelem újra az elme felé fordul, és szinte pillanatok alatt újraépül a megszokott identitásunk és azzal együtt visszatérünk a pszichológiai időbe, amelybe mélyen ágyazódva megjelennek a problémáink és a szenvedéseink is. Ezeknek a pillanatoknak a varázsa csak egy benyomásként él bennünk tovább, annak a tudattalan érzéseként, hogy valami csodálatos dolog történt velünk, egy lehetőség adatott meg nekünk, amit sajnos elszalasztottunk.

Igen elszalasztottuk a lehetőségét annak, hogy a pillanat varázsában feltárult kapun keresztül bepillantsunk a valóság fátyla mögé és ott megtaláljuk igazi valónkat. Nagyon fontos, hogy tanuljunk meg élni ezekkel a lehetőségekkel, és ha újra feltárul egy kapu, merjük megkérdezni magunktól: „Ki vagyok én a személyes történetemen túl?”

Ekkor azonban még a kapunak csak ezen az oldalán állunk, nem léptük át annak a küszöbét. A küszöbön túlra csakis az visz át bennünket, ha a fenti kérdésünkre adott minden válaszra azt tudjuk mondani, hogy „Ez csak egy gondolat, az elmének a működése”.

Ha így nemet tudunk mondani az elme minden válaszára, akkor nincs más teendőnk, csak az, hogy forduljunk a bennünk lévő csoda felé, ami a szemünkön keresztül nézi, a fülünkön keresztül hallja a világot. Merjünk megnyílni a bennünk lévő éber, élő szellem számára.

Ha tényleg magunk mögött tudjuk hagyni az elme által felépített identitásunk minden forgatókönyvét, még a spirituális keresőét is, akkor tapasztalhatjuk meg, hogy ez a csoda mi magunk vagyunk, ez az igazi valónk.

Igaz valónk túl van minden gondolaton, minden belénk táplált társadalmi programon, Az gondolatokkal nem leírható, csak belülről megtapasztalható meg.

A megtapasztalás szó sem fejezi ki igazán jól ennek a folyamatnak a lényegét, mert a megtapasztalás is csak egy gondolat. Ez a tapasztalat az önmagára ébredő Tudat tapasztalata, amelyre ezek a szavak ujjként csak mutathatnak, de a lényegét vissza nem adhatják. Leginkább a következő szavakkal írható le:

Eggyé válsz, egyrészt a benned élő csodával, a benned élő Tudattal, másrészt a Tudat terében megjelenő formavilágot is ennek az Egynek a részeként ismered fel.

RÉSZLET FRANK M. WANDERER: CSENDES FORRADALOM. A TUDAT EVOLÚCIÓJA CÍMŰ KÖNYVÉBŐL

Frank M. Wanderer magyarul is olvasható könyvei.

A KÖNYVEK KÖNYVESBOLTI FORGALOMBA NEM KERÜLNEK, ITT RENDELHETŐK MEG: HTTP://FMCF.KERY.ORG/

A szerzőről

Frank M. Wanderer Ph.D. főiskolai tanár, transzperszonális pszichológus, tudatkutató.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s