VÁMPÍROK ALKONYA

Manapság nagyon divatosak a vámpírtörténetek, amelynek emberfeletti képességekkel rendelkező főhősei csak emberi vérrel táplálkozva tudnak életben maradni. Mi lehet ennek a népszerűségnek az oka?

Ha a pszichológiai szemszögből nézzük ezt a jelenséget, akkor tény, hogy az emberekben eleve élnek olyan szorongások, félelmek, melyeket nem tudnak konkrét tárgyhoz kötni, s így nem is tudnak mit kezdeni velük. Ha viszont ezeket a szorongásokat sikerül hozzákapcsolni valamilyen megfogható dologhoz, lényhez (pl. vámpírhoz), akkor mindjárt harcba is lehet szállni velük és le is lehet győzni őket.

Tehát a vámpírokkal való harcba belevetíthetjük a saját szorongásainkkal vívott harcunk reménytelenségét és hősiességét egyaránt, attól függően, hogy melyik oldallal azonosultunk.

A vámpírizmusnak egy másik formája az energiavámpír, aki más lényektől nyer valamilyen formában energiát. Ő nem vérrel, hanem mások energiáival, jókedvével táplálkozik. Tudatosan, de legtöbbször tudat alatt, olyan helyzeteket teremt, mely során egy másik személy életerőiből merítenek. Erre azért van szükségük, mert az övék jelentősen megcsappant, tele vannak negatív érzésekkel. Az energiavámpírnak tekinthető emberek sok problémával küzdenek, de ahelyett, hogy magukba néznének, a külvilágot tekintik minden gondjuk okozójának, és csak másokban látják a megmentőt, akinek pátyolgatásával, vagy azzal, hogy a másik embert is szenvedni látják, ideiglenesen energetizálva érzik magukat.

A gondolatok vámpírtermészete

A következőkben a vámpírizmus jelenségét egy teljesen más szemszögből, a tudatosság szemszögéből próbáljuk meg föltárni. Ebből a szempontból a vámpírizmus jelenségét leginkább a gondolatok vámpírtermészetén keresztül közelíthetjük meg.

“A gondolatok és a vámpírizmus? Hogy is lehet egy lapon említeni ezt a két dolgot?” – méltatlankodik rögtön az egós elme, aki önazonosságát nagyrészt a gondolatokkal való azonosságából meríti. Az elme számára ez tényleg felháborító, mert ez konkrétan azt jelenti, hogy maga az egós elme van megáldva a vámpírtermészettel.

A fizika tudománya, ezen belül is elsősorban a kvantumelmélet feltárta azt a tényt, hogy az anyag tulajdonképpen nem más, mint egy létezés-nemlétezés között vibráló energia. Ha ebből a szempontból vizsgáljuk meg a gondolatokat, akkor kijelenthetjük, hogy maga a gondolat is energia. A gondolatok kis energialények, amelyeket folyamatosan energiával tápláljuk azzal, hogy kitartóan gondolunk valamire.

Tovább elemezve ezeknek a gondolatlényeknek a jellegét, a spirituális tapasztalatok azt mutatják, hogy léteznek negatív és pozitív gondolatok, tehát negatív energiájú és pozitív töltésű gondolatlények is. Míg a pozitív gondolatenergia konstruktív, építő jellegű, addig a negatív gondolatenergia destruktív, romboló természetű.

A minőségétől függetlenül minden gondolatenergia egy öntevékeny lénynek tekinthető, akiknek az élete attól függ, hogy a „gazdaszervezet” táplálja-e őt. Ha „megéhezik” azaz csökken az energiaszintje, akkor mintegy vámpírszerűen csimpaszkodik bele a „gazdájába” és arra hipnotizálja őt, hogy hozzá hasonló gondolatokkal táplálja, etesse őt. Így szülnek a pozitív gondolatok további pozitív, a negatív gondolatok további negatív gondolatokat.

Így járjuk állandó táncunkat gondolataink mókuskerekében, a pozitív gondolataink szárnyán a magasba emelkedve, hogy aztán a negatív gondolataink újra a mélybe rántsanak vissza. Ez a folyamat a tudatosságunk hátterében zajlik, szinte tudomást sem veszünk róla, hogy az egész tulajdonképpen a gondolatlényeink táplálását szolgálja.

Alkonyat

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a gondolataink, függetlenül attól, hogy azokat pozitívnak vagy negatívnak minősítjük, vámpírszerűen kizsákmányolnak bennünket, elveszik az energiánkat, csökkentve ezáltal a tudatnak a formából való felébredésének az esélyét.

Hogyan lehet véget vetni ennek a gondolat vámpírizmusnak?

Erre a legtöbb ember önmagától képtelen, hisz a gondolataikkal azonosulva az elme hipnózisában élik mindennapjaikat.

Ez egész addig megy így, amíg rá nem ébrednek arra, hogy ők többek, mint pusztán fogalmi meghatározások, többek, mint testük és az érzelmeik, hogy lényük lényegi esszenciája a tudatosságuk, a jelen pillanatban való éberségük.

Ha ezt megtapasztalják (kevés csak gondolat, az elme szintjén megérteni ezt), akkor a Tudat fénye az, ami elhozza ezekre az energiavámpírokra az alkonyatot és vet véget öntevékeny létezésüknek. A Tudat fénye rávilágít ezeknek a gondolatlényeknek eddig a tudattalanban folyó vámpírtevékenységükre. Meglátva ezt az energiaszívó tevékenységet, nem vagyunk hajlandóak további gondolatokkal táplálni ezeket a lényeket (függetlenül azok pozitív vagy negatív mivoltától). Így azok táplálék nélkül maradva fokozatosan szétoszlanak és teret engednek a Tudat fényének további felragyogásának bennünk

Részlet Frank M. Wanderer Wake Up Consciousness: A Guide for Spiritual Seekers című könyvéből

Frank M. Wanderer magyarul is olvasható könyvei.

A KÖNYVEK KÖNYVESBOLTI FORGALOMBA NEM KERÜLNEK, ITT RENDELHETŐK MEG: HTTP://FMCF.KERY.ORG/

A szerzőről

Frank M. Wanderer Ph.D. főiskolai tanár, transzperszonális pszichológus, tudatkutató.

One Comment Add yours

  1. soulleadertucsi says:

    Aktuális… 🙂
    de szinte mindig, mintha hozzánk tartozna az a vágy, hogy valami apassza már le a nagy nehezen magunkává tudott energiát…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s