A Lét új dimenziója

Spirituális felébredés során egy új dimenziót tapasztalunk meg önmagunkként. Létezünk, mint egy ősi eleven üres tér, önmaga tudatában levő tudatosság, ami mindent magába foglal.

Megtapasztaljuk, hogy ez a titokzatos „valami” túl van az időn, nincs kezdete és vége, soha nem született és soha nem fog meghalni.

Felismeri önmagát, mint a formák alkotóját és fenntartóját, így önmaga létének tudatára ébred. Identitásunk forrását ekkortól már nem a formákban, hanem sokkal inkább a Tudat terében találjuk meg.

Készült Frank M. Wanderer: Csendes forradalom. A Tudat evolúciója című könyve alapján